Oudervereniging

Wie zijn we?

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen van de HEHAschool.

We zetten ons in om van onze school een echte gemeenschap te maken, met plaats voor leren en leven. Dialoog met de school en gemeenschapsgevoel staan centraal.

Wat doen we?

Ons doel is een brug zijn tussen de ouders en de school.

 • Ouders betrekken bij de school, vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid.

 • Met de school bespreken welke opmerkingen en thema’s leven bij de ouders.

 • Een open en interactieve band creëren tussen ouders onderling en tussen de gezinnen en de school.

Financiële steun bieden door de organisatie van activiteiten. Hoe kunnen we de financiële kost voor gezinnen beperkt houden, zeker voor wie het moeilijk heeft?

Onze focus

 • Gezondheid

 • Veiligheid

 • Duurzaamheid

 • Welzijn

 • Diversiteit

activiteiten schooljaar 2020-2021 worden momenteel bekeken

en ook:

 • We zorgen voor sponsoring van de bos- en de ruimteklassen.

 • We bieden de school financiële steun aan bij de aankoop van extra’s.

 • Wanneer er voldoende ruimte en budget is kan een leuk idee, workshop,... nog toegevoegd en tot stand gebracht worden.

Hoe realiseren wij dit?

We vergaderen een zestal keer per jaar op school, op een weekavond om 20u. Samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten worden er activiteiten gepland, thema’s uitgediept, vragen gesteld en beantwoord en taken verdeeld.

Helpende handen

Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn van harte welkom om lid te worden. Zie je het zitten om eens te handen uit de mouwen te steken bij één van onze activiteiten? Of jij er nu voor kiest om actief lid te worden, of om af en toe te helpen, alle hulp is welkom! Spreek ons gerust aan of mail naar ouderraad@heha.be

Oudervereniging1.pdf
S1640001.MP4