Zorgbeleid

Onze visie op zorg

Wij zijn juf Kristien (zorgcoördinator tweede tot en met zesde leerjaar) en juf Nathalie (zorgcoördinator kleuterscholen en eerste leerjaar) , samen zijn we het aanspreekpunt voor al wie met zorg te maken heeft: ouders, klasleerkracht, zorgleerkrachten, CLB, externe diensten, …

U kunt elke dag op school bij ons terecht. Wij zijn uiteraard vlot te contacteren via mail en telefoon.

Contact

052 / 21 82 39

kristien.devylder@heha.be

nathalie.dieussaert@heha.be

Als het een beetje anders loopt...

We voorzien zeer veel middelen en lestijden om kleine en grote zorgen op te vangen. Hierdoor zijn er verschillende zorgleraren op onze school, die zeer nauw samenwerken, en ervoor zorgen dat we elk kind op zijn manier kunnen laten groeien.

In heel wat klassen van de lagere school werken we met team-teaching. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht op diverse manieren. Zo kan de groep gesplitst worden in homogene of heterogene groepen, kan de klasleerkracht de zorgleerlingen ondersteunen terwijl de zorgleerkracht de andere leerlingen begeleidt,...

Op zeer regelmatige tijdstippen zitten de klasleraren samen met het zorgteam om te bekijken hoe de verschillende uren teamteaching worden ingezet. Op deze manier kunnen we zeer vlot inspelen op de noden van al onze kinderen.

Bovendien werd het eerste leerjaar opgesplitst in 3 kleine groepen (1ABC). Op deze manier kan er nog vlotter ingespeeld worden op de beginsituatie en noden van onze starters in de lagere school!

Ons zorgteam

zorgleerkracht kleuterschool

zorgleerkracht kleuterschool + lagere school

zorgleraar 1ste leerjaar

zorgleerkracht onderbouw (1ste, 2de en 3de)

zorgleerkracht bovenbouw (4de, 5de en 6de)