Ga naar hoofdinhoud

4de leerjaar

Foto-album 4de leerjaar

In het 4de leerjaar gaan de leerlingen samen met meester Jorden en meester Johan op 3-daagse uitstap naar de boerderij. Het samen leren en leven bij aanvang van het schooljaar zorgt meteen voor een mooie groepsvorming. Theoretische kennis wordt hier dan ook effectief omgezet in praktische vaardigheden.

Deze manier van werken wordt ook doorgetrokken in de overige wero-thema's waardoor nieuwe leerstof beter blijft hangen en het nut ervan duidelijk wordt.

Deze meesters worden voor rekenen en taal op tijd en stond bijstaan door juf Corine die in het 4de als teamteacher aan de slag is.

Tijdens de computerlessen wordt ingezet op het werken met Google Workspace. Tekstverwerking, presentaties maken, maar ook creatieve projecten zoals foto- en videobewerking komen aan bod. Er is ook heel wat aandacht voor 'veilig internet'.

Bij de bende van Viktor komen geen nieuwe figuren aan bod, maar we gaan wel aan de slag met andere thema's. Mies leert ons wat respect is. Viktor leert ons onpartijdig zijn en Siebe toont ons manieren om te zorgen dat frustratie niet uitmondt in agressie.

Contactpersonen