Ga naar hoofdinhoud
banner hehalove

Opvoedingsproject/schoolvisie

#HEHAlove - Onze school werkt dagelijks vanuit een hedendaagse visie waarbij elk kind en zijn/haar groei steeds centraal staat.

#

www.heha.be

Onze school zet in op ICT-vaardigheid in al zijn aspecten en dit zowel voor de leerlingen, leerkrachten als ouders.

H

Harmonie = hoofd + handen + hart

Onze school werkt aan de harmonische ontwikkeling van elk kind. Ze is daarbij trouw aan de 5 pijlers van het katholiek onderwijs en houdt daarbij de principes en doelstellingen van het ZILL-leerplan indachtig.

E

Eigenheid respecteren

Onze school staat open voor diversiteit in al zijn aspecten

Ze heeft bijzondere aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling o.a. via haar schooleigen methode ‘De bende van Viktor’.

H

Helemaal mee

Onze school zet in op vernieuwend onderwijs vanuit de visie van de Warme Scholen. Ze houdt daarbij rekening met haar leerlingen, team en ouders.

A

Actief leren

Onze school heeft aandacht voor actief leren en maakt daarvoor gebruik van actieve en coöperatieve werkvormen. Ze voorziet doelgerichte leeruitstappen, bij voorkeur in de nabije (leef)omgeving van de kinderen.

l

Levensbeschouwelijk groeien

Onze basisschool wil mee helpen bouwen aan een hartelijke leef-, leer- en geloofsgemeenschap waarin elk kind uitgenodigd wordt om te werken aan zijn totale persoonlijkheidsontwikkeling. Bij het realiseren van ons eigen onderwijs- en opvoedingsproject laten we ons sterk leiden door de doelstellingen geformuleerd in de brochure: “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen”. We staan er voor garant om een dialoogschool te zijn.

o

Optimale ontwikkelingskansen

Onze school wil optimale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind. Onze zorgwerking is hierop dan ook volledig afgestemd zodat elk kind de nodige zorg krijgt die het verdient. De school zet ook sterk in op armoedebestrijding binnen haar school om op die manier elk kind dezelfde start binnen haar school te geven, los van intellectuele mogelijkheden.

v

V/Fouten maken mag

We zetten in op leren leren. We geven daarbij doelgerichte feedback. Leerlingen leren ook feedback aan elkaar geven op een constructieve manier. Sociale vaardigheden spelen daarbij een zeer grote rol.

e

Elke schakel telt

Onze school streeft een nauwe samenwerking na met haar team, leerlingen en ouders, alsook met externen: CLB, Accolade, Bibliotheek, Academies, lokale handelaars, culturele organisaties, …. Ze maakt deel uit van de Óscar Romeroscholengroep en streeft mee naar dezelfde visie van haar collega scholen. Ze streeft daarbij naar een schooloverstijgende samenwerking.

#HEHAlove