Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject schreven we uit in 10 staakzinnen. Uiteraard lichten wij graag ook tijdens een persoonlijk gesprek hier meer info aan toe.

Op onze HEHAschool staat het welbevinden van onze kinderen centraal. Via kindcontacten, persoonlijke gesprekken, antipestbeleid,...volgen we dit nauw op. Vanuit dit welbevinden gaan we met onze leerlingen op weg om vlotte leerders te worden, volgens hun eigen talenten en kunnen!


Onze school is een leefgemeenschap

  • We gaan op een correct wijze met elkaar om

  • We werken loyaal samen met anderen

  • We respecteren elkaars eigenheid


Onze school is een leergemeenschap

  • We bieden onze kinderen een brede basisvorming en willen al hun talenten laten ontwikkelen

  • We stemmen ons aanbod af op de noden van onze kinderen

  • We willen onze kinderen actief betrekken bij het leren en hun zelfstandigheid stimuleren

  • We willen een dynamische school zijn met aandacht voor deskundigheid en vernieuwing


Onze school is een geloofsgemeenschap

  • We vertellen aan onze kinderen over Jezus

  • We gaan vanuit onze geloofstraditie in dialoog met andere levensvisies

  • We leven de waarden voor die geïnspireerd zijn op het evangelie