Ga naar hoofdinhoud

Anti-pestbeleid

Elke jaar is er in de media aandacht voor pesten via de ‘week tegen pesten’ .

Wij besteden op onze school niet alleen tijdens deze week aandacht aan pestproblematiek, voor ons is dit een heel jaar lang belangrijk! Of toch de nultolerantie en strijd hiertegen!

Omdat we dit heel belangrijk vinden voor het welbevinden van onze kinderen op school, informeren we jullie over de volgende zaken die wij als school belangrijk vinden in de strijd tegen pesten:


  • Het anti-pestbeleid op onze school

  • Week tegen pesten

  • Informatie voor ouders

  • Cyberpesten

  • Kinderen weerbaar maken

Het anti-pestbeleid op onze school

Onze school heeft een uitgebreid anti-pestbeleid. Onder de titel ‘onze school tegen pesten’ beschrijven we onze visie en plannen we verschillende acties om het pesten op school te voorkomen en ook te bestrijden.


Er is een verschil tussen plagen, conflicten en pesten. Wanneer kinderen elkaar plagen of ruzie maken, kunnen ze het vaak zelf weer goed maken. Dit soort incidenten leert hen beter met elkaar omgaan. Ze oefenen sociale vaardigheden. Alleen wanneer ruzies escaleren, is het nodig dat leerkrachten ingrijpen.

Pesten vraagt een andere aanpak. Wanneer één of meerdere leerlingen een slachtoffer bewust kwetsen over een langere periode, spreken we over pesten. Dit kan zichtbaar of zeer geniepig gebeuren. Het is belangrijk dat het pesten gemeld wordt bij de klasleerkracht, zorgcoördinator of directie zodat er zo snel mogelijk kan worden ingegrepen. Eén van de technieken die op school wordt toegepast bij pestsituaties is ‘no blame’. Dit is een niet-bestraffende methode waarbij vooral beoogd wordt dat het pesten stopt.

Minstens even belangrijk is het preventieve luik van het anti-pestbeleid. Werken aan verbondenheid en een positief klasklimaat zorgen ervoor dat er minder wordt gepest. Daarom staat dit bij het begin van het schooljaar in elke klas centraal en gingen we aan de slag met de gouden en zilveren weken. Daarnaast hebben we op school aandacht voor sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf en een positieve houding tegenover diversiteit. In een verticale leerlijn staat beschreven hoe die verschillende aspecten aan bod komen doorheen de kleuter en lagere school.

Het anti-pestbeleid maakt deel uit van het zorgbeleid van de school en is opgesteld volgens de principes en doelen van het nieuwe ZILL-leerplan. We hielden hierbij rekening met de mening en ervaringen van de leerlingen, ouders en het hele schoolteam.

WIST JE DAT ?

via de pest-meldknop in de rubriek ‘anti-pestbeleid’ op de schoolwebsite kunnen ouders en leerlingen pesten meldenWeek tegen pesten

De week tegen pesten is de periode bij uitstek om kinderen op te roepen om samen te spelen, het voor elkaar op te nemen en ‘neen’ te zeggen tegen pesten

informatie voor ouders

Het filmpje op de website praatoverpesten laat niemand koud. Wanneer je doorklikt op deze website naar ‘ik ben ouder’ vind je concrete informatie over wat je kan doen, als je kind gepest wordt. Wij willen benadrukken dat het zeer belangrijk is dat elke situatie van pesten wordt gemeld op school!

KOOGO (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) heeft een interessante infografic gemaakt voor ouders met algemene informatie over het thema.Cyberpesten

Steeds meer kinderen worden het slachtoffer van cyberpesten. Kinderen communiceren na schooltijd op sociale media. Het is écht nodig om als ouders hierover afspraken te maken met de kinderen en hierover controle uit te oefenen. Zeer regelmatig worden klasleerkrachten geconfronteerd met conflicten of pesterijen die begonnen of geëscaleerd zijn door berichten op sociale media. Op die manier worden snel vele kinderen betrokken bij het conflict en is het nog moeilijk controleerbaar.

Op deze website kom je samen met je kind heel wat te weten over cyberpesten. Deze informatie kan een goede aanleiding zijn om afspraken te maken en met je kind te praten over zijn/haar gebruik van internet en sociale media. Een aanrader voor ouders van leerlingen in de bovenbouw!

Kinderen weerbaar maken

Op onze school staat het welbevinden van kinderen centraal. De kinderen leren en oefenen sociale vaardigheden op verschillende manieren. Respectvol met elkaar omgaan en weerbaarheid zijn uiterst belangrijk in de preventie tegen pesten. ‘De bende van Viktor’ helpt onze kinderen helpt ons hierbij.

Kan je als ouder ook iets doen? Klasse beschrijft 5 oefeningen om kinderen weerbaar te maken. Ook buiten school kunnen kinderen sociale vaardigheden oefenen, bijvoorbeeld in een sportclub of jeugdbeweging. Als je kind het echt moeilijk heeft om zich sociaal vaardig te gedragen of als je kind onvoldoende weerbaar is, kan meer gespecialiseerde hulp nuttig zijn. Bij de zorgcoördinator of het CLB kan je hierover raad vragen.