Ga naar hoofdinhoud

Zorgbeleid

Onze visie op zorg

Juf Kristien (zorgcoördinator tweede tot en met zesde leerjaar) en juf Nathalie (zorgcoördinator kleuterscholen en eerste leerjaar) zijn samen het aanspreekpunt voor al wie met zorg te maken heeft: ouders, klasleerkracht, zorgleerkrachten, CLB, externe diensten, …

U kunt elke dag op school bij hen terecht. Zij zijn uiteraard ook vlot te contacteren via mail en telefoon.

Contact

052 / 21 82 39

  • kristien.devylder@heha.be (vanaf 2de leerjaar)
  • nathalie.dieussaert@heha.be (kleuters en 1ste leerjaar)
Als het een beetje anders loopt...

We voorzien binnen onze zorgwerking zeer veel middelen en lestijden om kleine en grote zorgen op te vangen. Hierdoor zijn er verschillende zorgleraren op onze school, die zeer nauw samenwerken, en ervoor zorgen dat we elk kind op zijn manier kunnen laten groeien.

In heel wat klassen van de lagere school werken we met teamteaching. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht op diverse manieren. Zo kan de groep gesplitst worden in homogene of heterogene groepen, kan de klasleerkracht de zorgleerlingen ondersteunen terwijl de zorgleerkracht de andere leerlingen begeleidt,...

Op zeer regelmatige tijdstippen zitten de klasleraren samen met het zorgteam om te bekijken hoe de verschillende uren teamteaching worden ingezet. Op deze manier kunnen we zeer vlot inspelen op de noden van al onze kinderen.

Bovendien werd het eerste leerjaar opgesplitst in 3 kleine groepen (1ABC). Op deze manier kan er nog vlotter ingespeeld worden op de beginsituatie en noden van onze starters in de lagere school!

Ook is er een zeer uitgebreid aanbod voor leerlingen die voorop lopen op de leerstof. Zij kunnen binnen onze Twistwerking rekenen op een uitdaging op maat.

Lees verder