Ga naar hoofdinhoud

Opvang

Schooleigen opvang

Op onze school proberen we dagelijks kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan de kinderen die ons worden toevertrouwd. Dit vraagt van ons personeelsteam een grote deskundigheid, sterke betrokkenheid en heel veel liefde voor de job.

Naast het degelijk onderwijs, verlenen we op school aan de ouders ook een aantal diensten in functie van hun kinderen. De voor- en naschoolse opvang maken daar deel van uit.

Er is in de hoofdschool en kleuterschool Tuinwijk voorschoolse opvang vanaf 7.00 u. In de Hullekenstraat vanaf 7.30u. In de hoofdschool en de Tuinwijk is er naschoolse opvang tot 18.00 u.

De kostprijs bedraagt € 1,60 per begonnen opvanguur. Vanaf 17.45 u wordt extra € 0,50 aangerekend.

Indien echt nodig, kunnen kleuters uit de kleuterschool Hullekenstraat voor school opgevangen worden in de kleuteropvang van de Otterstraat. Die kleuters worden door de leerkrachten naar de wijkschool gebracht.

Woensdagmiddag is er toezicht aan de poort tot 12.15 uur. Vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur is er betaald toezicht aan € 0,75 per beurt per kind.

In de naschoolse kleuteropvang krijgen de kleuters de kans eerst iets te eten en te drinken, nadien krijgen ze vrij spelaanbod.

In onze lagere school organiseren we studie. Het is de bedoeling dat de kinderen in een rustige omgeving in eerste instantie hun huiswerk maken en lessen voorbereiden. Er zijn 2 volwassen toezichters aanwezig.

Er gelden volgende afspraken:

 • De studie start om 15.45 u

 • De leerlingen krijgen de kans iets te eten of te drinken

 • Ze hebben een vaste plaats in de refter

 • De leerlingen zijn in stilte aan hun huiswerk en lessen bezig tot 16.45 u

 • Indien ze geen werk hebben of snel klaar zijn, houden ze zich rustig bezig, eventueel met eigen materiaal ( boek, kleurpotloden,… )

 • Na 16.45 u mogen ze praten of zich in groepjes rustig bezig houden, er is beperkt materiaal voor handen

 • In ieder geval gehoorzamen de kinderen aan de toezichters en gedragen ze zich respectvol tegenover elkaar

 • De algemene schoolafspraken zijn ook van toepassing tijdens de studie

 • We verwachten dat ouders die hun kinderen in de studie laten, akkoord gaan met deze afspraken.

 • Er is gelegenheid tot het verbruiken van een drankje (water) € 0,70 tijdens de avondopvang.

 • Indien de kinderen door omstandigheden niet binnen de vastgestelde tijd worden afgehaald, worden ze wel bijgehouden tegen het uurloon van degene die de opvang doet.


IBO

Ouders van wie de kinderen in de schooleigen opvang blijven en voor wie 18.00 u nog te vroeg is, kunnen hun kind(eren) tot 19.00 u bij de begeleiders van “De Rakkertjes” laten aansluiten. Wie van deze dienst gebruik wil maken, moet daarvoor contact opnemen met de coördinator van IBO “De Rakkertjes”, mevr. Veerle Van Haver ( 0472/480017 ) Zij zal geïnteresseerde ouders graag te woord staan en verder informeren over de voorwaarden in verband met buitenschoolse avondopvang. Dit is omwille van vervoersproblemen, niet mogelijk in de wijkscholen, tenzij uiteraard eigen vervoer kan voorzien worden.