Ga naar hoofdinhoud

Leerlingenraad

Wat is de leerlingenraad?

Op onze school is er een leerlingenraad.

Ongeveer 5 x per schooljaar komt deze leerlingenraad bijeen. Kinderen van de 2° en de 3° graad kunnen zich kandidaat stellen.

Wie het meest stemmen van klasgenootjes krijgt, mag de klas vertegenwoordigen. In elke klas van de 2° en 3° graad wordt een vertegenwoordiger gekozen. (en een reserve lid)

De verslagen worden gemaakt door de kinderen. U kunt ze op deze site terugvinden.

14 oktober werden er verkiezingen georganiseerd om de leden te verkiezen.

Wat is de kindergemeenteraad?

Via de kindergemeenteraad gaat onze stad elk jaar op zoek naar de mening van de lagere schoolkinderen.

In oktober worden in de lagere scholen de kindergemeenteraadsleden verkozen. Elke leerling van het vijfde leerjaar kan zich hiervoor kandidaat stellen. Na een heuse verkiezingscampagne worden leerlingen gekozen om hun klas en school te vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

Begin december vindt de installatiezitting plaats in het Stadhuis, net zoals bij de echte gemeenteraad. De verkozen kindergemeenteraadsleden leggen tegenover de burgemeester of schepen van jeugd hun eed af. Achteraf worden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

De kindergemeenteraad komt dan een vijftal keer samen om op een speelse manier rond een bepaald thema na te denken en te werken. Soms wordt er gewerkt in commissies die telkens rond een specifiek thema werken. De data van deze bijeenkomsten worden tijdig naar de raadsleden en de scholen gecommuniceerd.

Tijdens de slotzitting in mei, stellen de kindergemeenteraadsleden alle resultaten voor aan de pers en aan het publiek.