Ga naar hoofdinhoud

5de leerjaar

Foto-album 5de leerjaar

Vanaf het 5de leerjaar beschikken de leerlingen fulltime over een persoonlijke chromebook. Zo leren we hen hybride werken en een vlotte overgang maken tussen het werk in de werkboeken en digitale toepassingen. Ze leren nog meer gebruik te maken van de mogelijkheden van Google Workspace. Door middel van een digitale agenda bereiden we hen voor op het secundair onderwijs. Ook toetsen van wero worden doorgaans digitaal gemaakt.

Na de initiatielessen in het 3de en het 4de worden bij juf Liesbet en juf Charlotte de eerste echte Franse lessen gegeven. Ook 'leren leren' komt meer op de voorgrond te staan.

Aangezien niveauverschillen tussen de leerlingen steeds groter wordt naarmate ze ouder worden, wordt steeds meer ingezet op gedifferentieerd leren en werken, en dit zowel in de klas als buiten de klas. Kleine niveauverschillen worden opgevangen door nog intensiever in te zetten op het 4-sporenbeleid waarbij leerlingen door middel van een zelfinschatting bepalen welke reeks oefeningen het beste aansluit bij hun eigen capaciteiten. Zwakkere leerlingen kiezen daarbij voor het eerste spoor waar ingezet wordt op herhaling en vastzetting van de basisleerstof. Sterkere leerlingen worden aangespoord om het zichzelf niet te gemakkelijk te maken en te kiezen voor een hoger spoor.

Ook in het 5de leerjaar komen de vrienden van Viktor langs. In het eerste trimester is dat Lars. We bekijken 'duurzaam samenleven' vanuit een dubbel perspectief, nl. milieu en samenleving. We maken ook kennis met het 8ste en laatste personage uit de reeks: Lotte. Dankzij haar kijken we met een kritische blik naar anderen, maar vooral naar onszelf. Ten slotte keert ook Saartje terug. We wapenen ons tegen cyberpesten en bekijken manieren om dit te herkennen en aan te pakken.

Contactpersonen