Ga naar hoofdinhoud

Jungleklas

Foto-album Jungleklas

De Jungleklas is een gemengde groep van kinderen leeftijd 1ste en 2de kleuterklas.

Naast het bevorderen van het welbevinden en de zelfredzaamheid verschuift hier de focus van 'ik' naar 'wij'. Samen leren spelen en werken wordt belangrijk, zowel per twee als in groep.

In de hoeken werken we ook steeds meer met 'spelletjes' waarbij we om beurt aan zet zijn en waar spelregels moeten worden gevolgd.

We werken ook aan het bevorderen van de executieve functie of de denkprocessen die nodig zijn om te functioneren in het dagelijkse leven.

Bij kleuters gaat dit over:

 • impulsbeheersing: in de rij blijven staan, je inhouden als je boos bent, op je beurt wachten,...
 • werkgeheugen: geheugenspelletjes, een instructie herhalen, weten wat nodig is om een opdracht uit te voeren,...
 • emotieregulatie: rustig blijven als speelgoed wordt afgepakt, kunnen zeggen wanneer je iets niet leuk vindt, je over een teleurstelling kunnen zetten,...
 • volgehouden aandacht: tijdens een spelletje de aandacht kunnen houden, bij het voorlezen je niet laten afleiden,...
 • taakinitiatie-taakmonitoring: direct aan aan taak beginnen en doelgericht werken zonder af te dwalen van het einddoel
 • planning-prioriteit: materiaal verzamelen dat je nodig hebt voor een werkje, een plan bedenken en je daar aan houden,...
 • organisatie: weten waar alles moet staan bij het opruimen, fruit- en boterhammendoosje op de juiste plaats leggen,...
 • timemanagement: zich bewust worden van tijd, beseffen dat je tijdens de middagpauze moet dooreten als je ook nog buiten wil spelen,...
 • doelgericht gedrag: een bouwwerk proberen afwerken, hoe moeilijk het ook is,...
 • flexibiliteit: niet van slag raken wanneer de dagplanning gewijzigd wordt, tegen een verrassing kunnen, niet in paniek raken bij een brandoefening,...
 • metacognitie: gezichtsuitdrukkingen kunnen interpreteren, begrijpen wat jouw deel is bij een bepaald voorval, ...

Contactpersonen